• Likwiduje wilgoć: chroni przed przenikaniem wilgoci do maszyn elektrycznych, urządzeń i narzędzi, oświetlenia ogrodowego. • Usuwa rdzę: bardzo szybko usuwa rdzę dzięki zdolności rozpuszczania jej kryształów• Uwalnia stwardniałe połączenia oraz  zardzewiałe sruby i nakrętki. • Smaruje: chroni przed skrzypieniem i głośna pracą kół pasowych, połączeń śrubowych, elementów rowerowych i maszynowych. Przenika nawet stare warstwy wazaliny si smarów. • Sprej na połączenia: czyści i konserwuje połączenia urządzeń elektrycznych. • Czyści: maszyny i urządzenia z resztek tłustych zabrudzeń i smarów, konserwuje urządzenia pneumatyczne itp. • Konserwuje: chroni długookresowo przed przenikaniem wilgoci do części maszynowych, konserwuje tarcze rowerowe, części zamienne do motocykli, śruby i materiały łączące, narzędzia ogrodowe (nożyce, kosiarki) itp.GT 7 (200 ml)

Contact us