Woda najczęściej zawiera wielkie ilości soli, które powodują tworzenie na szybie osadów mineralnych, ze względu na powierzchnię szkła, która w rzyczywistości nie jest zupełnie gładka, ale porowata. Wspomniane osady można stosunkowo ciężko usunąć przy pomocy ogólnie dostępnych środków czyszczących. Preparat PROTECTOR chroni powierzchnię szyby w kabinie prysznicowej przed możliwymi uszkodzeniami przez sedymenty wodne, stwarzając wodną warstwę adhezyjną, która nie zatrzymuje krople wody na szkle i chroni przed tworzeniem się wiązań chemicznych.Małe krople, które pozostają na szybie po wyschnięciu tworzą osady, które ne są silnie związane ze szkłem i można je bez trudu usunąć wilgotną szmatką lub gąbką. Wytworzenie warstwy ochronnej należy powtarzać minimalnie raz na dwa miesiące.

• Aktywna ochrona szyb bez powłoki ochronnej od producenta• Przy zastosowaniu tworzy specyficzna powłokę na szybie, która ułatwia ściekanie wody i chroni przed osadzaniem się zabrudzeń• Aktywnie chroni przed trwałym zabrudzeniem szklannych powierzchni kabin prysznicowych • Użycie ochrony PROTECTOR pozwoli zaoszczędzić czas związany z pielęgnacją kabin prysznicowych lub zasłon do wanien oraz zmnieszyć zużycie środków czyszczących i podnieść higienę oraz czystośc w łazienceprotector

Contact us